SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 5.110
  • Mobifone: 2
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.139
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 085.3.939.939 50.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
2 0827.468.468 40.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
3 0854.199.199 30.000.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
4 0372.788.788 29.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
5 0704.100.100 22.000.000 (VNĐ) 13
       Đặt mua
6 0814.169.169 20.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
7 0798.169.169 20.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
8 0.842.442.442 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
9 0.824.424.424 19.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
10 0.849.549.549 19.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
11 0.843.743.743 19.000.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
12 0.854.354.354 19.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
13 0.846.546.546 19.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
14 0345.788.788 19.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
15 0.848.548.548 19.000.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
16 0824.800.800 18.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
17 0398.100.100 18.000.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
18 0854.100.100 18.000.000 (VNĐ) 19
       Đặt mua
19 0824.323.323 12.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
20 0889.022.022 12.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
21 02908.528.528 10.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
22 02908.539.539 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
23 0858.394.394 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
24 0382.400.400 9.000.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
25 0845.783.783 9.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
26 0824.494.494 9.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
27 0845.394.394 9.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
28 02908.536.536 8.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
29 0814.045.045 8.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
30 0814.146.146 8.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
31 02908.524.524 8.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
32 0833.697.697 8.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
33 02908.529.529 8.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
34 02908.537.537 8.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
35 02908.526.526 8.000.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
36 02908.533.533 8.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
37 0857.804.804 7.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
38 02908.527.527 7.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
39 0813.573.573 6.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
40 0814.830.830 6.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
41 0844.651.651 6.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
42 0844.594.594 6.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
43 0857.050.050 6.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
44 0815.120.120 6.000.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
45 0843.701.701 6.000.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
46 0857.601.601 6.000.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
47 0857.940.940 5.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
48 0845.721.721 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
49 02908.523.523 5.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
50 0843.703.703 5.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
51 0814.921.921 5.000.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
52 0857.425.425 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
53 0816.476.476 5.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
54 0855.614.614 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
55 0859.513.513 5.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
56 0847.894.894 5.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
57 0855.264.264 5.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
58 02908.521.521 5.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
59 0814.140.140 5.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
60 0857.461.461 4.000.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
61 0853.403.403 4.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
62 0857.451.451 4.000.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
63 0814.041.041 4.000.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
64 0832.640.640 4.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
65 0832.743.743 4.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
66 0832.643.643 4.000.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
67 0856.843.843 4.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương