SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 4
  • Vinaphone: 5.110
  • Mobifone: 2
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.139
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 085.3.939.939 50.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
2 02908.539.539 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
3 0848.52.68.79 5.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
4 0813.52.68.79 5.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
5 0944.39.11.79 3.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
6 0888.79.41.79 3.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
7 0886.11.79.39 1.900.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
8 0856.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
9 0845.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
10 0847.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
11 0858.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
12 0842.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
13 094.668.98.79 1.400.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
14 0946.972.979 1.400.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
15 0888.60.66.79 1.200.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
16 0888.34.68.79 1.200.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
17 088858.0979 1.000.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
18 0941.592.579 1.000.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
19 0943.70.74.79 900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
20 094.668.74.79 900.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
21 094.668.45.79 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
22 094.668.00.79 900.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
23 0888.609.179 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
24 0945.364.079 900.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
25 0911.592.379 900.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
26 094.368.5779 800.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
27 0941.592.779 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
28 094.79.04.779 800.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
29 0886.284.779 800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
30 0948.034.779 800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
31 094.68.74.779 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
32 0944.958.979 800.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
33 094.6669.579 800.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
34 0943.68.03.79 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
35 0946.550.979 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
36 0948.39.21.79 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
37 0946.948.779 800.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
38 0943.68.7179 800.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
39 0946.39.50.79 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
40 0945.39.14.79 800.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
41 0947.812.979 800.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
42 0944.195.779 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
43 094.391.4979 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
44 0943.39.23.79 800.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
45 0946.290.779 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
46 0948.347.479 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
47 0949.435.979 700.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
48 0941.650.979 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
49 0941.591.179 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
50 0941.594.179 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
51 0941.025.979 700.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
52 0941.593.179 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
53 0946664.579 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
54 0946.922.339 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
55 094.886.04.79 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
56 0941.593.379 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
57 0946.805.979 700.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
58 0941.364.979 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
59 0949.358.979 700.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
60 094.6669.479 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
61 0945.68.23.79 700.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
62 0888.04.83.79 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
63 0852.062.679 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
64 0852.660.479 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
65 0941.592.679 600.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
66 0857.385.679 600.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
67 0941.592.879 600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
68 0941.593.279 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
69 0886.46.0079 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
70 0941.593.479 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
71 0886.45.0079 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
72 0886.49.0079 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
73 0946.91.3339 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
74 0888.40.15.79 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
75 0888.605.479 600.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
76 0886.43.0079 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
77 0888.772.079 600.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
78 0941.591.279 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
79 0941.591.379 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
80 0941.593.079 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
81 0911.754.239 500.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
82 0945.5.10.779 500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
83 0946.12.78.39 400.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
84 0886.270.339 400.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
85 0886.424.139 400.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
86 0947.754.539 300.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
87 0941.592.839 300.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
88 0945.548.139 300.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
89 0941.592.639 300.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
90 0948.065.139 300.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương