SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 3
  • Vinaphone: 5.269
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.300
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 0.888.888.454 29.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
2 0994449949 5.000.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
3 0888.878.848 3.500.000 (VNĐ) 67
       Đặt mua
4 08.1800.1262 3.200.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
5 08.1900.9313 3.200.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
6 08.1900.4262 3.200.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
7 08.1800.1131 3.200.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
8 08.1800.3393 2.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
9 08.1800.1393 2.000.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
10 08.1800.1494 2.000.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
11 08.1800.3363 2.000.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
12 0931.88.4404 2.000.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
13 08.1800.6121 2.000.000 (VNĐ) 27
       Đặt mua
14 08.1800.1232 2.000.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
15 0886.11.79.39 2.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
16 08.1800.2272 2.000.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
17 0859.012343 1.500.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
18 0946.972.979 1.500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
19 088858.0979 1.100.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
20 0911.777.545 1.000.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
21 0822.918.919 1.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
22 0947.812.979 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
23 094.391.4979 900.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
24 0946.550.979 900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
25 0828.898.797 900.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
26 0944.958.979 900.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
27 0853.71.6979 900.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
28 0853.709.868 900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
29 0828.919.515 900.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
30 0828.455.828 900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
31 0853.724.979 900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
32 0941.364.979 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
33 0949.435.979 800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
34 0941.650.979 800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
35 0949.358.979 800.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
36 0842.131.141 800.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
37 0946.805.979 800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
38 0941.025.979 800.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
39 094.6669.161 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
40 0858.242.545 800.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
41 0848.161.767 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
42 094.6669.181 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
43 0858.636.535 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
44 0858.707.606 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
45 0858.717.515 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
46 0858.949.646 700.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
47 0858.818.727 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
48 0948.346.646 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
49 0858.898.727 700.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
50 0836.0836.76 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
51 0858.444.808 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
52 0848.111.808 700.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
53 0941.592.595 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
54 0912.293.797 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
55 0889.592.595 700.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
56 0917.110.353 600.000 (VNĐ) 30
       Đặt mua
57 0827.483.484 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
58 0829.483.484 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
59 0829.453.454 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
60 0826.453.454 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
61 0856.746.747 600.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
62 0829.473.474 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
63 0829.463.464 600.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
64 0852.0852.42 600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
65 0837.0837.17 600.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
66 0911.200.959 600.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
67 0835.0835.65 600.000 (VNĐ) 43
       Đặt mua
68 0889.523454 600.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
69 0832.0832.02 600.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
70 0832.0832.42 600.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
71 0832.0832.62 600.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
72 0832.0832.92 600.000 (VNĐ) 37
       Đặt mua
73 0835.0835.25 600.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
74 0824.504.505 600.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
75 0824.120.121 600.000 (VNĐ) 21
       Đặt mua
76 0823.120.121 600.000 (VNĐ) 20
       Đặt mua
77 0829.130.131 600.000 (VNĐ) 28
       Đặt mua
78 0824.130.131 600.000 (VNĐ) 23
       Đặt mua
79 0823.594.595 600.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
80 0829.594.595 600.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
81 0827.130.131 600.000 (VNĐ) 26
       Đặt mua
82 0826.130.131 600.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
83 0825.130.131 600.000 (VNĐ) 24
       Đặt mua
84 0913.966.404 600.000 (VNĐ) 42
       Đặt mua
85 0911.557.818 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
86 0856.0856.16 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
87 0822.504.505 600.000 (VNĐ) 31
       Đặt mua
88 0826.504.505 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
89 0829.403.404 600.000 (VNĐ) 34
       Đặt mua
90 0825.413.414 600.000 (VNĐ) 32
       Đặt mua
91 0833.140.141 600.000 (VNĐ) 25
       Đặt mua
92 0824.403.404 600.000 (VNĐ) 29
       Đặt mua
93 0828.403.404 600.000 (VNĐ) 33
       Đặt mua
94 0839.726.727 600.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
95 0854.0854.24 600.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
96 0854.0854.74 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
97 0823.130.131 600.000 (VNĐ) 22
       Đặt mua
98 0846.483.484 600.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
99 0846.413.414 600.000 (VNĐ) 35
       Đặt mua
100 0944.007.494 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
Page 1 of 5

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương

Giới thiệu